• Ordinul Ministerului Educaţiei şi Cercetării nr. 5379/25.11 / 25.11.04 privind Metodologia de organizare şi funcţionare a serviciilor educaţionale prin cadre didactice de sprijin/itinerante pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale, şcolarizaţi în învăţământul de masă, (M.O. nr. 1151/06.12.2004);
 • Legea Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 publicată în M.O.nr.0018/10. 01.2011;
 • H.G nr. 1251 din 13 octombrie 2005 privind unele măsuri de îmbunătăţire a activităţii de învăţare, instruire, compensare, recuperare şi protecţie specială a copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul sistemului de învăţământ special şi special integrat (M.O. nr. 977/03.11.2005);
 • Ordinul Ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr.5555 din 27 octombrie 2011 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a CENTRELOR JUDEŢENE /al municipiului Bucureşti de RESURSE Şi ASISTENTǍ EDUCAŢIONALǍ .

 • Codul familiei;
 • Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 369/2004;
 • Hotărârea de Guvern privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de acordare şi statutul asistentului maternal profesionist nr. 679/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2003  pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate;

Legislaţie internaţională:

 • Convenţia asupra relaţiilor personale care privesc copiii, adoptată la Strasbourg la 15 Mai 2003
 • Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la Drepturile Copiilor, ratificată de România în 1990
 • Convenţia nr 182 privind interzicerea celor mai grave forme ale muncii copiilor
 • Convenţia de la Haga asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiilor internaţionale
 • Convenţia europeană asupra statutului juridic al copiilor născuţi în afara căsătoriei

 1. I.Dispoziţii generale

 

Art.1

 1. (1)Prezentul Regulament Intern cuprinde reguli şi norme de conduitǎ necesare pentru buna desfǎşurare a activitǎţii interne a Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţionalǎ Vaslui .
 2. (2)Scopul prezentului Regulament Intern este acela de a asigura funcţionarea instituţiei în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plǎcut, propice înaltei performanţe instituţionale şi individuale a angajaţilor, având la bazǎ urmǎtoarele principii:

I. Dispoziţii generale

Art.1

 1. (1)Prezentul Regulament propriu de organizare şi funcţionare cuprinde reguli şi norme de conduitǎ necesare pentru buna desfǎşurare a activităţii Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţǎ Educaţionalǎ Vaslui .
 2. (2)Scopul prezentului Regulament propriu de organizare şi funcţionare este acela de a asigura funcţionarea instituţiei în condiţiile unui climat intern judicios, corect, demn şi plǎcut, propice înaltei performanţe instituţionale şi individuale a angajaţilor, având la bazǎ urmǎtoarele principii: