Acte necesare

DOCUMENTE NECESARE CONFORM NOII METODOLOGII PENTRU EVALUAREA , INTERVENŢIA INTEGRATĂ, ȊN VEDEREA ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE A COPIILOR CU CES/ Ordin nr. 5805-nov. 2016

 

  • copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legal al copilului (hotărâre a instanței/hotărâre a comisiei pentru protecția copilului);
  • ancheta socială de la SPAS/DGASPC (valabila 6 luni de la data emiterii + anexa  Factori de mediu) ;
  • fişa medicala sintetică de la medicul de familie;
  • certificatul medical tip A5(timbrat) de la medicul de specialitate;
  • fişa de evaluare psihologică (valabila 3 luni de la data emiterii);
  • fişa psihopedagogică;
  • copie a foii matricole /adeverința care atestă înscrierea copilului în unitatea de învățământ;
  • copie a ultimului certificat de orientare şcolară şi profesională, dacă e cazul (la reorientare)
  • alte documente în copie (unde este cazul): certificat de incadrare in grad de handicap insotit de hotarare, scrisoare medicala; referat medical; acte medicale

 

Toate actele mentionate se vor prezenta in copie, intr-un dosar cu sina la SEOSP

Termen de valabilitate a anchetei sociale: 6 luni de la data emiterii;

Termen de valabilitate a fisei psihologice: 3 luni de la data emiterii