A. Personal de conducere: Consiliul de Administratie - format din 9 membri

B. Personal didactic:

- profesori psihologi

- profesori pedagogi

- profesori logopezi

C. Personal didactic auxiliar:

- asistenti sociali

- administrator financiar/contabil

- documentarist

- arhivar

 - informatician

- secretar

 - infirmiera

D. Personal nedidactic:

- ingrijitor

 

Lista personal CJRAE Vaslui - click pentru vizualizare