• Codul familiei;
 • Legea 272/2004 privind protecţia si promovarea drepturilor copilului;
 • Legea nr. 369/2004;
 • Hotărârea de Guvern privind condiţiile de obţinere a atestatului, procedurile de acordare şi statutul asistentului maternal profesionist nr. 679/2003 şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 25/2003  pentru modificarea şi completarea art. 20 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 26/1997 privind protecţia copilului aflat în dificultate;
 • Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Norma metodologică de aplicare a legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adopţiei;
 • Legea nr. 274/20004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Oficiului Român pentru Adopţii;
 • Legea nr. 275/2004 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 12/2001 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Copilului şi Adopţie;
 • Codul de Procedură Penală;
 • Codul de Procedură Civilă;
 • Legea 197/2000 pentru modificarea şi completarea unor dispoziţii din Codul Penal:
 • Codul Civil;
 • Legea nr. 100/2004;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 105/2003 privind alocaţia familiară complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;
 • Legea nr. 41/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr 105/2003 privind alocaţia familiară complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală;
 • Hotărârea nr. 2395/2004 privind corectarea limitelor de venituri şi indexarea cuantumului alocaţiei familiale complementare şi a alocaţiei de susţinere pentru familia monoparentală;
 • Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale;
 • Ordonanţa nr. 1/2006 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul asigurărilor sociale;
 • Norme metodologice din 4 mai 2001 de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000;
 • Ordonanţa de Urgenţă nr. 9/2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 19/2000
    

Bibliografie:
 “Ghidul juridic privind protecţia copiilor şi a familiei” editat în 2006 de către Organizaţia “Salvaţi Copiii” (Bucuresti) - Editura “Decembrie 2005”