logo  Joi, 28 iulie 2022, reprezentanții CJRAE/CMBRAE au participat la dezbaterea publică privind „Rolul consilierului școlar în noua arhitectură educațională”, alături de domnul ministru al educației Sorin Cîmpeanu și de reprezentanți ai Ministerului Educației. 

          Personalul din cadrul CJRAE/CMBRAE susține proiectul „România educată” și apreciază măsurile pe care noul proiect de lege a educației le propune în domeniul educației incluzive. Apreciem în mod special articolul 173, alineatul 10, prin care se decide stabilirea normei didactice pentru profesorul consilier școlar raportată la maximum 500 de elevi și maximum 300 de preșcolari; articolul 186, litera k, prin care se facilitează accesul la consiliere și orientare școlară și vocațională tuturor elevilor, totodată, înființarea în cadrul fiecărei unități de învățământ preuniversitar de masă a minimum unui post de profesor consilier școlar, așa cum prevede articolul 125, litera h.