Ultimele noutati

Anunt concurs Anunt concurs Tuesday, 14 March 2023 Anunt concurs documentarist(vezi detalii)
COMUNICAT DE PRESĂ COMUNICAT DE PRESĂ Tuesday, 09 August 2022           Joi, 28 iulie 2022, reprezentanții...
ANUNT SEOSP ANUNT SEOSP Friday, 08 July 2022 ANUNT SEOSP IULIE 2022
Studiu privind situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate - CJRAE Vaslui - 2022 Studiu privind situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate - CJRAE Vaslui - 2022 Thursday, 09 June 2022 Studiu privind situația copiilor cu părinți plecați la muncă în străinătate...
ADMITERE IN LICEU 2022 ADMITERE IN LICEU 2022 Tuesday, 07 June 2022 NR LOCURI ALICATE ELEVILOR RROMI SI ELEVILOR CU CES- ADMITERE IN LICEU 2022(descarca...

Cerere tip COSP

Fisa de evaluare complexa

Fisa medicala sintetica

Fisa privind traseul educational

Fisa-de-caracterizare-psihopedagogica -SEOSP

SEOSP - Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională

Evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale din învăţământul preuniversitar în scopul orientării lor şcolare şi profesionale este un proces complex, continuu şi dinamic, realizat cu scopul de a cunoaşte în profunzime şi de a estima din punct de vedere cantitativ şi calitativ particularităţile dezvoltării, limitele şi potenţialul copilului/elevului tânărului cu CES.

A. Potrivit Art. 1 al Metodologiei din 13 decembrie 2011, publicată în MO Partea I nr.45 din 19 ianuarie 2012 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională , orientarea şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale:

În cadrul CJRAE Vaslui: Se înfiinţează începând cu luna martie 2012 serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit SEOSP.

Din SEOSP fac parte : 2 profesori psihologi atestaţi în psihologie educaţională, 1 profesor psihopedagog, 1 profesor de educaţie specială, 1 asistent social.  

Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale aparţine comisiei de orientare şcolară şi profesională, denumită în continuare COSP, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE Vaslui.

B. Scopul şi finalitatea evaluării:

Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.

Finalitatea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării /reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială şi profesională a acestora prin egalizarea şanselor.

C. Beneficiarii direcţi ai prezentei metodologii sunt:

Toţi copiii, elevii şi tinerii cu CES din învăţământul special şi special integrat;

Copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă (CIEC);

Copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare, după caz, la cererea – părinţilor, conducerilor instituţiilor de învăţământ, cadrelor didactice care au lucrat cu copiii/elevii/tinerii în cauză, psihologilor şcolari, conducerilor centrelor de plasament, conducerilor centrelor de primire a minorilor, autorităţilor locale;

Copiii, elevii şi tinerii cu CES din unităţile de învăţământ cu dublă subordonare - MECTS şi Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii.

D. Beneficiarii indirecţi ai prezentei metodologii sunt:

Familia

Cadrele didactice

Instituţiile de învăţământ

Comunitatea

E. Componenţa COSP din cadrul CJRAE Vaslui este următoarea:

Directorul CJRAE , preşedinte al comisiei;

Inspectorul şcolar pentru învăţământ special

Un reprezentant din partea D.G.A.S.P.C. Vaslui

Un reprezentant din partea Consiliului Judeţean Vaslui

Un reprezentant din partea fiecărei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică;

Un asistent social din cadrul SEOSP, secretar al COSP