Ultimele noutati

20  Martie - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FERICIRII 20 Martie - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A FERICIRII Saturday, 20 March 2021 Potrivit  www.un.org., la data de 20 martie este celebrată, anual, Ziua in...
Precizari privind evaluarea dezvoltarii copilului in vederea inscrierii  in invatamantul primar 2021-2022 Precizari privind evaluarea dezvoltarii copilului in vederea inscrierii in invatamantul primar 2021-2022 Wednesday, 17 March 2021 PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPILULUI ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ...
ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR -  11 MARTIE   2021 ZIUA NAȚIONALĂ A MESERIILOR - 11 MARTIE 2021 Friday, 12 March 2021 PAȘI CĂTRE PROFESIA DORITĂ click!!    11 Martie 2021 -ZIUA NAȚIONALĂ...
3 Martie  Ziua Internatíonala  a Scriitorilor 3 Martie Ziua Internatíonala a Scriitorilor Wednesday, 03 March 2021 3 martie  Ziua mondială a scriitorilor – o sărbătoare deosebit de frumoasă...
SEMNIFICAȚIA  MĂRȚIȘORULUI SEMNIFICAȚIA MĂRȚIȘORULUI Monday, 01 March 2021   Mărţişorul, un obiect-bijuterie prins într-un şnur alb cu roşu ce este...

Cerere tip COSP

Fisa de evaluare complexa

Fisa medicala sintetica

Fisa privind traseul educational

Fisa-de-caracterizare-psihopedagogica -SEOSP

SEOSP - Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională

Evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale din învăţământul preuniversitar în scopul orientării lor şcolare şi profesionale este un proces complex, continuu şi dinamic, realizat cu scopul de a cunoaşte în profunzime şi de a estima din punct de vedere cantitativ şi calitativ particularităţile dezvoltării, limitele şi potenţialul copilului/elevului tânărului cu CES.

A. Potrivit Art. 1 al Metodologiei din 13 decembrie 2011, publicată în MO Partea I nr.45 din 19 ianuarie 2012 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională , orientarea şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale:

În cadrul CJRAE Vaslui: Se înfiinţează începând cu luna martie 2012 serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit SEOSP.

Din SEOSP fac parte : 2 profesori psihologi atestaţi în psihologie educaţională, 1 profesor psihopedagog, 1 profesor de educaţie specială, 1 asistent social.  

Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale aparţine comisiei de orientare şcolară şi profesională, denumită în continuare COSP, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE Vaslui.

B. Scopul şi finalitatea evaluării:

Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.

Finalitatea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării /reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială şi profesională a acestora prin egalizarea şanselor.

C. Beneficiarii direcţi ai prezentei metodologii sunt:

Toţi copiii, elevii şi tinerii cu CES din învăţământul special şi special integrat;

Copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă (CIEC);

Copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare, după caz, la cererea – părinţilor, conducerilor instituţiilor de învăţământ, cadrelor didactice care au lucrat cu copiii/elevii/tinerii în cauză, psihologilor şcolari, conducerilor centrelor de plasament, conducerilor centrelor de primire a minorilor, autorităţilor locale;

Copiii, elevii şi tinerii cu CES din unităţile de învăţământ cu dublă subordonare - MECTS şi Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii.

D. Beneficiarii indirecţi ai prezentei metodologii sunt:

Familia

Cadrele didactice

Instituţiile de învăţământ

Comunitatea

E. Componenţa COSP din cadrul CJRAE Vaslui este următoarea:

Directorul CJRAE , preşedinte al comisiei;

Inspectorul şcolar pentru învăţământ special

Un reprezentant din partea D.G.A.S.P.C. Vaslui

Un reprezentant din partea Consiliului Judeţean Vaslui

Un reprezentant din partea fiecărei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică;

Un asistent social din cadrul SEOSP, secretar al COSP