În perioada 15 - 29 aprilie 2013 s-a derulat proiectul RO-VASAUTIST având ca parteneri:

- SES Germania

- CJRAE Vaslui

- Trainer Doamna ANITA ZACHARIAS, Senior Expert, Germania

Proiectul s-a născut ca o urmare directă a nevoii de instruire a consilierilor şcolari, învăţătorilor, profesorilor, terapeuţilor atât din învăţământul special, cât şi din învăţământul de masă la nivelul judeţului Vaslui privitor la tulburarea de spectru autist.

Cei 65 profesori, terapeuţi, psihologi din cadrul CJRAE Vaslui care lucrează în diverse şcoli din judeţul Vaslui au fost distribuiţi în două ateliere de lucru. Cele două ateliere de lucru au participat la cursul de instruire pe problema autismului câte trei zile.

Prin intermediul prezentărilor powerpoint, al filmuleţelor /DVD, doamna Anita Zacharias a prezentat propriile sale experienţe legate de autismul infantil. Participanţii la atelierele de lucru au fost familiarizaţi cu modul în care poate fi recunoscut un copil cu autism, cum poate fi stabilit diagnosticul şi cum pot fi înţelese dificultăţile specifice copiilor autişti.

Pe parcursul cursului, senior expertul german, doamna A. Zacharias a dedicat cel mai mult timp demonstraţiilor practice, exemplelor practice ale terapiei specifice, punând accent pe conceptul suportului vizual pentru comunicare.

DSC09564