Ultimele noutati

Precizări privind evaluarea dezvoltării copiilor în vederea înscrierii în clasa pregătitoare 2024-2025 Tuesday, 26 March 2024 PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPIILOR ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII ...
TÂRG EDUCAȚIONAL 2024 TÂRG EDUCAȚIONAL 2024 Thursday, 21 March 2024 Târgul Educațional Ediția a XXV-a Informații TÂRG EDUCAȚIONAL 2024 Dai...
Campanie de prevenire a bullying-ului și abandonului școlar ”Fii BUN, gândește BINE, dăruiește BUNĂTATE” Campanie de prevenire a bullying-ului și abandonului școlar ”Fii BUN, gândește BINE, dăruiește BUNĂTATE” Tuesday, 27 February 2024 Fii BUN, gândește BINE, dăruiește BUNĂTATE!
Procedura  selecție Erasmus KA1 2024 Procedura selecție Erasmus KA1 2024 Friday, 09 February 2024 Procedura de selecție a membrilor grupului țintă participanți la mobilități Proiect...
Împreună prindem curaj - Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar Împreună prindem curaj - Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar Wednesday, 22 November 2023 Program de prevenire a violenței și infracțiunilor în mediul școlar  ...

Cerere tip COSP

Fisa de evaluare complexa

Fisa medicala sintetica

Fisa privind traseul educational

Fisa-de-caracterizare-psihopedagogica -SEOSP

SEOSP - Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolară şi Profesională

Evaluarea copiilor cu cerinţe educative speciale din învăţământul preuniversitar în scopul orientării lor şcolare şi profesionale este un proces complex, continuu şi dinamic, realizat cu scopul de a cunoaşte în profunzime şi de a estima din punct de vedere cantitativ şi calitativ particularităţile dezvoltării, limitele şi potenţialul copilului/elevului tânărului cu CES.

A. Potrivit Art. 1 al Metodologiei din 13 decembrie 2011, publicată în MO Partea I nr.45 din 19 ianuarie 2012 privind evaluarea, asistenţa psihoeducaţională , orientarea şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale:

În cadrul CJRAE Vaslui: Se înfiinţează începând cu luna martie 2012 serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit SEOSP.

Din SEOSP fac parte : 2 profesori psihologi atestaţi în psihologie educaţională, 1 profesor psihopedagog, 1 profesor de educaţie specială, 1 asistent social.  

Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale aparţine comisiei de orientare şcolară şi profesională, denumită în continuare COSP, la propunerea SEOSP din cadrul CJRAE Vaslui.

B. Scopul şi finalitatea evaluării:

Scopul evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării/reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este identificarea nevoilor specifice ale acestora şi asigurarea condiţiilor optime de integrare şcolară, profesională şi socială.

Finalitatea evaluării, asistenţei psihoeducaţionale, orientării /reorientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor şi a tinerilor cu CES este aceea de a asigura integrarea socială şi profesională a acestora prin egalizarea şanselor.

C. Beneficiarii direcţi ai prezentei metodologii sunt:

Toţi copiii, elevii şi tinerii cu CES din învăţământul special şi special integrat;

Copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare de către comisiile interne de evaluare continuă (CIEC);

Copiii, elevii şi tinerii propuşi spre evaluare, după caz, la cererea – părinţilor, conducerilor instituţiilor de învăţământ, cadrelor didactice care au lucrat cu copiii/elevii/tinerii în cauză, psihologilor şcolari, conducerilor centrelor de plasament, conducerilor centrelor de primire a minorilor, autorităţilor locale;

Copiii, elevii şi tinerii cu CES din unităţile de învăţământ cu dublă subordonare - MECTS şi Ministerul Justiţiei, Ministerul Administraţiei şi Internelor, Ministerul Sănătăţii.

D. Beneficiarii indirecţi ai prezentei metodologii sunt:

Familia

Cadrele didactice

Instituţiile de învăţământ

Comunitatea

E. Componenţa COSP din cadrul CJRAE Vaslui este următoarea:

Directorul CJRAE , preşedinte al comisiei;

Inspectorul şcolar pentru învăţământ special

Un reprezentant din partea D.G.A.S.P.C. Vaslui

Un reprezentant din partea Consiliului Judeţean Vaslui

Un reprezentant din partea fiecărei instituţii de învăţământ special cu personalitate juridică;

Un asistent social din cadrul SEOSP, secretar al COSP

Vezi modificarile legii nr.9-2023(pdf)


 

ABANDON

CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR CU CES

CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR IN SITUATII DE RISC

PROCEDURA CONDILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ INDIVIDUALA SI DE GRUP A E

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND MODALITATILE DE COMUNICA INTRA S

PROCEDURA ORIENTAREA SCOLARA A COPIILOR CU CES IN CADRUL COSP

PROCEDURA PRIVIND REALIZAREA CARACTERIZARII PSIHOPEDADOGICE A C


 

 PROCEDURA privind MANAGEMENTUL DE CAZ pt. COPIII CU CES ORIENTAȚI SCOLAR PE PERIOADA PANDEMIEI DE COVID19 , an scolar 2020-2021 , partea I

PROCEDURA privind MANAGEMENTUL DE CAZ pt. COPIII CU CES ORIENTAȚI SCOLAR PE PERIOADA PANDEMIEI DEN COVID19 , an scolar 2020-2021 , partea II

PROCEDURA - PREGATIREA CJRAE VASLUI IN CONDITII DE SIGURANTA EPIDEMIOLOGICA septembrie 2020

PROCEDURA CJRAE VASLUI CURATENIE DEZINFECTIE septembrie 2020

PROCEDURA CJRAE VASLUI PRIVIND DESFASURARE ACTIVITATI DIDACTICE 2020-2021

PROCEDURA privind MANAGEMENTUL DE CAZ pt. COPIII CU CES ORIENTATI SCOLAR -SEOSP 2019-2020

Procedura privind CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR CU CES 2019-2020

Procedura privind CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR 2019-2020

Procedura privind REDUCEREA ABANDONULUI si ABSENTEISMULUI SCOLAR 2019-2020

Procedura privind COMUNICAREA INTRA si INTER -INSTITUTIONALA 2019-2020

Procedura privind CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR IN SITUATII DE RISC 2019-2020

 

CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR CU CES 2018-2019

CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA A ELEVILOR IN SITUATII DE RISC

CONSILIEREA PSIHOPEDAGOGICA INDIVIDUALA SAU DE GRUP A ELEVILOR

PROCEDURA OPERATIONALA PRIVIND MODALITATILE DE COMUNICARE INTRA

PROCEDURA PRIVIND REDUCEREA FENOMENELOR DE ABSENTEISM SI ABANDON SCOLAR