Ultimele noutati

Experienta noastră Erasmus+ Experienta noastră Erasmus+ Wednesday, 13 October 2021 Experienta noastră Erasmus+
Scrisoare metodica invatamant special   2021-2022 Scrisoare metodica invatamant special 2021-2022 Monday, 04 October 2021 Scrisoare metodica inv. special 2021-2022(citeste scrisoarea)
Anunt Anunt Monday, 27 September 2021 Anunt SEOSP Octombrie 2021(descarca anuntul)
Anunt depunere dosare Anunt depunere dosare Tuesday, 31 August 2021 Anunt privind depunerea dosarelor pentru orientarea scolara si profesionala a copiilor...
PROGRAMAREA COMISIILOR COSP PROGRAMAREA COMISIILOR COSP Tuesday, 31 August 2021   LUNA SEPTEMBRIE 2021   02 SEPTEMBRIE 2021, ora 11.00  ...

CJRAE Vaslui are o bazǎ tehnico-materialǎ solidǎ –sediu nou care asigurǎ desfǎşurarea orelor de consiliere şi a şedinţelor de psihoterapie în condiţii optime pentru beneficiari. Informarea şi consilierea cadrelor didactice în spiritul schimbǎrii mentalitǎţii şi îmbunǎtǎţirii activitǎţii didactico-educative are loc periodic în sălile de conferinţe.

A. Personal de conducere: Consiliul de Administratie - format din 9 membri

B. Personal didactic:

- profesori psihologi

- profesori pedagogi

- profesori logopezi

C. Personal didactic auxiliar:

- asistenti sociali

- administrator financiar/contabil

- documentarist

- secretar

D. Personal nedidactic: -secretar-dactilograf

- portar

- ingrijitor

 

Lista personal CJRAE Vaslui - click pentru vizualizare

CJRAE Vaslui este o nouǎ unitate de învǎţǎmânt care are rolul de a oferi, coordona şi monitoriza serviciile educaţionale specifice acordate copiilor, elevilor, cadrelor didactice,pǎrinţilor şi altor membri ai comunitǎţii în scopul asigurǎrii accesului la o educaţie de calitate şi asistenţa necesarǎ în acest sens.

CJRAE Vaslui are rolul de a monitoriza evoluţia beneficiarilor serviciilor educaţionale, de a asigura documentarea şi informarea necesarǎ pentru toţi membrii comunitǎţii şi de a colabora cu partenerii sociali din comunitate, precum şi cu organizaţii şi asociaţii la nivel naţional şi internaţional.