Prezentare SEOSP

SEOSP VASLUI

Ȋn vederea evaluării, asistenței psihoeducaționale, orientării şcolare şi profesionale a copiilor, elevilor, resppectiv tinerilor cu CES, se înființează serviciul de evaluare şi orientare şcolară şi profesională, denumit în continuare SEOSP. Hotărârea privind orientarea şcolară şi profesională a copiilor cu dizabilități şi /sau CES    ( prin “copii cu CES” înțelegând copii /elevi/tineri cu CES) aparține comisiei de orientare şcolară şi profesională, denumită COSP din cadrul CJRAE Vaslui.