PRECIZĂRI PRIVIND EVALUAREA DEZVOLTĂRII COPILULUI ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII  ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR an școlar 2021-2022click!

CALENDAR INSCRIERE INVATAMANT PRIMAR 2021-2022 CLICK!!!

ANEXA nr. 2 CERERE TIP click!

Pentru realizarea evaluării dezvoltării copilului, sunt necesare următoarele documente:

-  certificatul de naștere al copilului;

- actul de identitate al părintelui/tutorelui legal;

- act care să ateste calitatea de  tutore legal, dacă este cazul.