Legislatie

OMECS-5805_NOV_2016 privind aprobarea Metodologiei pt. evaluarea si interventia integrata in vederea incadrarii copiilor cu dizabilitati in grad de handicap, a orientarii scolare si profesionale a copiilor cu CES, precum si in vederea abilitarii si reabilitarii copiilor cu dizabilitati si /sau CES 

OMECTS 5574 2011 aprobare Metodologie pt. organiz. serviciilor de sprijin pt. copiii cu CES

Ordin-cadru 6.134_2016 interzicere segregare

Ordin nr. 3124 privind aprobarea Metodologiei pt. asigurarea suportului necesar elevilor cu tulburari de invatare (TSI)

SEOSP_OMECTS_6552_19012012_metodologie_evaluare_psihopedagogica(1)

Ordinul nr. 5086/2016 din 31 august 2016 pt. aprobarea Metodologiei - cadru privind scolarizarea la domiciliu

HG nr. 564 din 4 august 2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu CES scolarizati in sistemul de invatamant preuniversitar